buy dnp online
online casino malaysia
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska - Wypadki przy pracy - Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP - Ekspert - obsługa bhp, nadzór bhp, szkolenia pierwsza pomoc i p.poż
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska, obsługa i nadzór bhp

Wypadki przy pracy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania ( Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późniejszymi zmianami).
  2. KP Dział Dziesiąty, Rozdział VII


W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany!!!

  • podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
  • zabezpieczyć miejsca wypadku,
  • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
  • sporządzić wymaganą dokumentację powypadkowa,
  • zastosować środki profilaktyczne zapobiegające podobnym wypadkom.


PRACODAWCO PAMIĘTAJ !!!

  • na sporządzenie i skompletowanie dokumentacji powypadkowej masz tylko 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego.
  • Dokumentację powypadkową należy przechowywać przez 10 lat.

 


Jeżeli chcesz mieć pewność, że dokumentacja jest sporządzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP Ekspert – z nami bezpieczniej.