buy dnp online
online casino malaysia
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska - SZKOLENIE BHP OKRESOWE PRACOWNIKÓW - Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP - Ekspert - obsługa bhp, nadzór bhp, szkolenia pierwsza pomoc i p.poż
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska, obsługa i nadzór bhp

SZKOLENIE BHP OKRESOWE PRACOWNIKÓW

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (art. 237³ § 2 KP)

W związku z tym Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP Ekspert proponuje Państwu szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP i PPOŻ dla pracowników:
 

 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno - technicznych,
 • pracowników administracyjno - biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Przypominamy, iż pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie pracownika z:

 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • zagrożeniami czynnikami występującymi w procesach pracy
 • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków


Ramowy program szkolenia:

 • Prawo pracy i odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy


Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP i inspektorów PPOŻ
Czas trwania szkolenia: min. 8 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do ustalenia