buy dnp online
online casino malaysia
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska - Ryzyko zawodowe - Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP - Ekspert - obsługa bhp, nadzór bhp, szkolenia pierwsza pomoc i p.poż
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska, obsługa i nadzór bhp

Ryzyko zawodowe

  1. Kodeks Pracy, Dział Dziesiąty, Rozdział VI.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami)


RYZYKO ZAWODOWE - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. (PN-N-18001:2004)

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca:

  • Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
  • Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


Ocenę ryzyka zawodowego powinno się powtarzać i korygować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka:

  • Spełnienie wymagań prawnych,
  • Świadomość występujących zagrożeń i czy stosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
  • Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.


Z pomocą Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP Ekspert ten obowiązek przestanie być dla Was problemem.