buy dnp online
online casino malaysia
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska - Nadzór - "zewnętrzna służba BHP" - Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP - Ekspert - obsługa bhp, nadzór bhp, szkolenia pierwsza pomoc i p.poż
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska, obsługa i nadzór bhp

Nadzór - "zewnętrzna służba BHP"

Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP Ekspert proponuje pełny outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.). Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Przejmujemy część Waszych obowiązków

 

W cenie usługi otrzymacie Państwo:

 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
 • oceny ergonomii stanowisk pracy
 • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne
 • pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.,
 • odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową
 • realizację tych wystąpień
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
 • zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm


Zainteresowanym proponujemy osobiste spotkanie z przedstawicielem naszej firmy.